Kamus Bahasa Inggris Indonesia

Arti Kata blown Kamus Bahasa Inggris Indonesia

Arti kata blown kamus Inggris Indonesia maksud kata definisi pengertian makna dan arti kata blown.

Arti Kata blown

blown: Lihat BLOW.


Arti Kata Lainnyasimulate: kkt. 1 menirukan. 2 pura-pura (frienship for s.o.). 3 mendalihkan.
agglomerating: mengelompokkan
account: rekening, laporan, riwayat, penjelasan, perkiraan
cough: kb. batuk. c. medicine obat batuk. -kki. (ber)batuk. to c. up 1 membatukkan (keluar). 2 Sl.: mengeluarkan. -coughing kb. batuk. persistent c. batuk yang terus-menerus.
pkw.: (Parkway) jalan raya.
thrice: 3X
centennial: kb. ulang tahun ke-100. Cornell celebrated its c. in 1965 Universitas Cornell merayakan hari ulang tahunnya yang keseratus dalam tahun 1965.
unadaptable: tidak dapat diselaraskan, tak dapat disesuaikan
unbuttoning: membuka kancing
uncharitable: ks. tak mengenal belas kasihan.

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.
Kembali

Kamus Istilah

medicarpin: medikarpin
isometric muscle exercise: latihan otot isometrik
caterer: pejasa boga
Trautmann`s triangle: segitiga Trautmann
warlock: ahli sihir lelaki
monopolistic competition: persaingan monopolistik
accumulate: akumulasi
Boson commutation relation: ikatan balik-urutan Boson
bath oil: minyak mandi
interbedded: berlapis-benam

Kamus KBBI

Mengataskan
Pendek Akal
Roda Lambung
Bercabang-Cabang
Memperteguh
Menegun
Simpul Saraf
Berlulut
Kira
Harimau Peturun

Kamus Inggris-Indonesia

bigamist: org yg beristri/bersuami 2
traffic: perdagangan, pengedaran
browse: memakan rumput, membaca-baca, melihat-lihat
unrehearsed: ks. tanpa (diadakan) latihan persiapan (program).
intertwining: menjalin
thus: kk. 1 demikian. Do it t. Kerjakanlah demikian. 2 jadi. She is ill ; t. she cant come Ia sakit, jadi ia tak dapat datang. 3 hingga. t. for hingga kini.
washed: mencuci
lofty: menakjubkan, hebat, tinggi, mulia
shareholder: kb. pemegang saham. Hes a large s. in Ia seorang yang banyak mempunyai saham pada.
joyful: bergembira