Kamus Bahasa Inggris Indonesia

Arti Kata declaring Kamus Bahasa Inggris Indonesia

Arti kata declaring kamus Inggris Indonesia maksud kata definisi pengertian makna dan arti kata declaring.

Arti Kata declaring

declaring: mengumumkan


Arti Kata Lainnyasatiety: kepuasan yang berlebihan
swinish: yang memuakkan, menjijikkan
thong: potongan kulit panjang & kecil (mis utk cambuk)
yackety yack: kb. Sl.: obrolan ramai-ramai.
miniature: amat kecil, lukisan kecil, tiruan
supervisory: ks. dalam kedudukan sebagai pengawas. to be employed iin a s. capacity bekerja dalam kedudukan sebagai pengawas.
veto: menolak, membatalkan
consul: kb. konsul. c. general konsul jenderal.
denseness: kelebatan, kepadatan
waylay: mencegat, menghadang, menghentikan, mencegah

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.
Kembali

Kamus Istilah

stress hormones: hormon stres
demarchy: domarki
acute triangle: segitiga lancip
everywhere dense set: himpunan rapat di mana-mana
polyadelph: poliadelfus
coisogenic: koisogen
simple obstruction: obstruksi mudah
smearing: penyemiran
partial enthalpy: entalpi parsial
costule: kostul

Kamus KBBI

Semejak
Kelam Lebam
Kerancuan
Glikosid
Pendidikan Massa
Kelalang
Ada Ubi Ada Talas
Terselam
Sembunyi Tuma
Alamas

Kamus Inggris-Indonesia

babies: lihat BABY
dietary: ks. yang berhubungan dengan makanan. d. rules peraturan-peraturan diet, peraturan-peraturan susunan makanan.
tussle: pergumulan, perkelahian
rebut: menolak, menyangkal
rounded: membulatkan
gears: gigi persneling
deadly: yang mematikan, sangat berbahaya
tiptoe: berjinjit
niche: kedudukan yg sesuai, tempat hiasan/patung
exerting: menggunakan